TELAB

Společnost TELAB s.r.o. byla založena v roce 1995 s hlavním zaměřením na zajišťování kompletního servisu v různých oblastech telekomunikační techniky. V minulosti se firma podílela na výstavbě sítí mobilních operátorů. V současné době se TELAB s.r.o. zaměřuje na výzkum a vývoj zdravotnických prostředků (mHealth). Jedná se o komplexní softwarové a hardwarové systémy pro monitorování srdeční činnosti s využitím inovativních postupů a řešení. Na dané operace je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

M-HEALTH

Samostatný útvar společnosti TELAB s.r.o. se věnuje výzkumu a vývoji přístrojů pro oblast péče o zdraví v rámci sportovních aktivit a pro sledování zdravotního stavu osob v rámci prevence a také osob ohrožených zhoršeným zdravotním stavem. Vyhodnocování snímaných údajů srdeční činnosti vyžaduje náročné SW postupy, které řeší výzkumný a vývojový tým v úzké spolupráci s vývojem HW řešení s cílem připravit výrobní realizaci moderních přístrojů pro zdravotnické i sportovní účely. Pokračovat

Zařízení GSM

Zařízení GSM

Pro operátory telekomunikačních sítí je nutné mít strategického partnera, který mu může pomoci spravovat jeho sítě úspěšně a efektivněji z hlediska nákladů. TELAB má znalosti a zkušenosti s plněním potřeb zákazníků pro rozšiřování existujících i pro výstavbu nových sítí „na zelené louce“. Pokračovat

Testování/Opravy

Testování/Opravy

Společnost TELAB má k dispozici kapacity pro testování, opravy nebo výměny širokého rozsahu vadných nebo poškozených dílů pro obnovu plné funkčnosti zařízení. Jsme vybaveni pro testování a opravy všech typů dílů s plošnými spoji, použitých v systému a mnoha dalších dílů jako kabinety, rámy atd. Pokračovat

Příklady zařízení

Příklady zařízení

TELAB nabízí řadu typů zařízení mobilních sítí, jako jsou základnové stanice (BTS), kontroléry (BSC), Transkodéry (TRAU), všechny sestavné jednotky, které kompletují systémy základnových stanic a jsou rozhodujícími komponenty pro řešení rádiového přístupu. Podporují celkové řešení GSM pokrytí a kapacit, včetně GPRS a EDGE. Pokračovat