M-HEALTH

M-HEALTH

Samostatný útvar společnosti TELAB s.r.o. se věnuje výzkumu a vývoji přístrojů pro oblast péče o zdraví v rámci sportovních aktivit a pro sledování zdravotního stavu osob v rámci prevence a také osob ohrožených zhoršeným zdravotním stavem. Vyhodnocování snímaných údajů srdeční činnosti vyžaduje náročné SW postupy, které řeší výzkumný a vývojový tým v úzké spolupráci s vývojem HW řešení s cílem připravit výrobní realizaci moderních přístrojů pro zdravotnické i sportovní účely.

Společnost TELAB v rámci uvedeného projektu vyvíjí komplexní softwarový a hardwarový systém pro monitorování srdeční činnosti s využitím inovativních postupů a řešení (telemedicínské služby, cloudová řešení, smart mobilní telefony a tablety).  Oborově tento systém spadá do oblasti zdravotnictví a telemedicíny. Dle strategie RIS3 se jedná o oblast Péče o zdraví, pokročilá medicína.

Odeslat